top of page
IMG_3985.JPG

MICROCIRCULATIE

Over het belang van de kleinste vaten en het gebruik van de fysische vaattherapie BEMER® als therapie voor het hele lichaam, ter verbetering van de algehele microcirculatie.

Nederlandse uitgave nu beschikbaar

Dr.Alfons J.H.M. Houben,
PhD
President van de Europese Society for Microcirculation (ESM)
Maastricht Universiteit

VOORWOORD

Beste Lezer(s)

Wetenschappers uit de hele wereld doen onderzoek op het gebied van de microcirculatie. Wij zijn o.a.

geïnteresseerd in het functioneren van de haarvaten, de rol van de microcirculatie bij verschillende ziektes

en de mogelijkheid om de microcirculatie te stimuleren.In de afgelopen jaren hebben we daarover veel kennis kunnen verzamelen. Wij weten ondermeer dat een verstoorde microcirculatie - in vaktermen een microvasculaire disfunctie, kortweg MVD aangeduid - optreedt bij aandoeningen als diabetes en tot beschadiging van ogen, nieren en zenuwen kan leiden. Anderzijds blijkt uit het resultaat van nieuw onderzoek dat ook onze levensstijl invloed op de microcirculatie heeft. Deze kan bijv. worden beïnvloed door veel overgewicht en gebrek aan beweging. Het is ons doel om tegen een wetenschappelijke achtergrond methoden voor het meten van MVD te standaardiseren en nieuwe diagnostische en therapeutische procedures vast te stellen resp. verder te ontwikkelen. Zonder wetenschappelijk te veel in detail te treden, legt deze brochure uit hoe belangrijk een goed functionerende microcirculatie is. U zult ontdekken dat wanneer wij meer aandacht aan de microcirculatie schenken, dit kan bijdragen aan preventie, vroegtijdig opsporen en effectieve behandeling van veel ziektes. In die zin wens ik u inspirerend leesplezier.

Prof.Dr.Alfons J.H.M. Houben

Het belang van goede doorbloeding prof. Houben
Microcirculatie verbetert met Bemer therapie
Corpus Vitale gezond tot in de haarvaten, BEMER therapie.

DEMO&ADVIES CENTER BEMER® THERAPIE
Smederijstraat 24 Naaldwijk

Corpus Vitale, gezond tot in de haarvaten met vasculaire therapie BEMER.

FYSISCHE VASCULAIRE
THERAPIE BEMER®

Corpusair zuurstoftherapie EWOT, verbetert doorbloeding en zuurstofoverdracht.

ZUURSTOFTHERAPIE E.W.O.T & WATERSTOFTHERAPIE

bottom of page